top of page


Generelle lejebetingelser


1. Indgåelse af kontrakt

Reservation af et feriehus eller lejlighed kan foretages skriftligt eller telefonisk. Med reservationen tilbyder du bindende BæltFerie indgåelse af en lejeaftale/ lejekontrakt. Aftalen indgås med accept af BæltFerie I/S. Du modtager en skriftlig bekræftelse, som indeholder oplysninger om lejeperioden, priserne og andre serviceydelser. Ved at foretage reservationen accepterer lejeren BæltFerie I/S lejebetingelser for sig selv og alle andre medrejsende personer.

2. Betaling

Efter indgåelse af kontrakten forfalder en udbetaling på 25% af den samlede pris. Restbetalingen skal betales senest 30 dage før lejemålets begyndelse. Ved kortfristede bookinger, der er foretages inden for 40 dage før rejsens begyndelse, forfalder hele beløbet øjeblikkeligt.

3. Priser

Alle priser er normalt angivet i DKK pr. objekt og pr. uge, plus omkostningerne for slutrengøring (obligatorisk). Forbrugsafhængige omkostninger såsom elforbrug, vand, varme, brænde, benzin og lignende opkræves kontant inden afrejse.

Pris- og ydelsesændringer er kun tilladt, hvis de ikke er væsentlige. Sådanne ændringer skal straks meddeles kunden. Om nødvendigt vil BæltFerie tilbyde kunden en gratis ombooking eller en gratis annullering. Prisændringer må kun foretages på grund af ændringer i kurs-, skat- eller toldstigninger og kun op til 3 uger før rejsens begyndelse. Med udgivelsen af et nyt katalog mister alle tidligere udgivne kataloger deres gyldighed. Kun informationerne i det nye katalog er gældende.

4. Opsigelse/ Annullering/ ændring / ombooking

Kunden kan til enhver tid trække sig fra sin kontrakt med BæltFerie indtil rejsens begyndelse. Opsigelsen skal altid afgives skriftligt. BæltFerie opkræver generelt følgende annulleringsgebyrer:

a) op til 7 arbejdsdage efter reservation gratis

b) op til 70 dage før ankomst: 10% af prisen, dog mindst 400 kr.

c) op til 40 dage før ankomst: 25% af prisen

d) op til 14 dage før ankomst: 60% af prisen

e) fra 13 dage før ankomst eller udeblivelse: 100% af prisen.

Vi anbefaler, at du tegner en rejseafbestillingsforsikring. Du kan til enhver tid ændre kontrakten med navn, forudsat at hverken reservationstiden eller ejendommen ændres. Ombookinger fra kunden kan foretages op til den 90. dag før ankomst mod et gebyr på 400 kr. Senere ombookinger vil blive behandlet som opsigelse/ annullering med efterfølgende nybooking.

5. Force majeure

Hvis BæltFerie I/S i væsentlig grad bliver forhindret i at opfylde lejeaftalen som følge af force majeure, som ikke kan forudses, når kontrakten indgås (herunder krig, naturkatastrofer, grænselukninger, epidemier, pandemier, strejker osv.), er BæltFerie berettiget til at annullere lejeaftalen og BæltFerie kan herefter ikke ansvarliggøres for den manglende opfyldelse af lejeaftalen.

6. Ankomst og afrejse

Ferieboligen er normalt indflytningsklart fra kl. 15:00 på ankomstdagen og skal forlades kl. 10:00 på afrejsedagen. Ved ankomst efter Kl. 21:00 er BæltFerie ikke forpligtet til at udlevere nøglen samme dag. Husene er indrettet som en normal husstand. Medbring håndklæder, viskestykker, sengelinned og lignende. Ferieboligen og inventar skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Lejeren er erstatningspligtig for bortkommet løsøre eller for skader forvoldt i lejeperioden.

Opstilling af telte og campingvogne på ejendommen er ikke tilladt. Huset skal afleveres i ryddeliggjort stand ved afrejse. Slutrengøring er obligatorisk.

7. Overbelægning

Ferieboligen må kun beboes af det i beskrivelsen angivne personantal. En eventuel tilladt overbelægning skal registreres og godkendes af BæltFerie. Der opkræves et gebyr pr. nat. Ellers har ejeren ret til at afvise overskydende personer.

8. Husdyr

Husdyr er ikke tilladt i alle ferieboliger og tilladelsen skal fremgå lejeaftalen. BæltFerie eller husejeren kan ikke garantere, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr og påtager sig intet ansvar for lejers eventuelle allergiske reaktioner.

9. Depositum

BæltFerie er berettiget til at anmode om et depositum på kr. 2000. Dette depositum skal betales kontant ved ankomsten og betales tilbage senest 14 dage efter afrejse.

10. Ansvar

Inden for rammerne af godt købmandskab er BæltFerie ansvarlig for omhyggelig udvælgelse af sommerhuse; nøjagtigheden af beskrivelsen af alle de ferieboliger, der er angivet i kataloget; behørig levering af de kontraktlig aftalte tjenester. Alle oplysninger om ferieboligerne videregives så korrekt som muligt. Idet feriehusene er privatejede, kan der forekomme mindre ændringer i forhold til de oplysninger, der er afgivet. Alle afstandsangivelser er cirkatal og angiver afstand i lige linje til fx nærmeste kyst. Subsidiære aftaler kræver en skriftlig bekræftelse fra BæltFerie.

11. Ansvarsbegrænsning

Det lejede feriehus ejes ikke af BæltFerie I/S, men af feriehusejer. Lejeaftalen indgås mellem BæltFerie og lejer, men for ejers regning og risiko. Hvis et lejemål ikke kan gennemføres af årsager, der ligger udenfor BæltFerie’s indflydelse, fx tvangsauktion eller misligholdelse fra ejers side, kan BæltFerie annullere lejemålet med tilbagebetaling af den indbetalte leje.

Vores kontraktmæssige ansvar er begrænset til den tredobbelte rejsepris, og vi er ikke ansvarlige for levering af tjenester, der kun formidles af os. Der tages intet ansvar for støjgener forårsaget af byggearbejder på veje og omliggende huse.

12. Klager

Eventuelle klager over lejeboliger skal straks rapporteres til BæltFerie I/S, så afhjælpende foranstaltninger kan træffes hurtigst muligt. Efterfølgende klager ved eller efter afrejse kan ikke anerkendes og fritages BæltFerie I/S for en mulig refusionsforpligtelse. Værneting er udlejerens retskreds.

13. Fiskeaffald

Fiskeaffald skal bortskaffes af lejeren i havet. Hvis der efterlades fiskeaffald på ejendommen efter afrejse, bortskaffes den på lejers regning.

14. Andet

Lejeren forpligter sig til at tage de generelle lejebetingelser til efterretning før booking og anerkender dem som en del af kontrakten. bottom of page