top of page


Privatlivspolitik BæltFerie I/S

Generelt:

I forbindelse med eller med henblik på dit kontraktuelle forhold med BæltFerie I/S, vil BæltFerie I/S indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR og persondataloven.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Kontaktperson: Sabine og Kerstin Nickel

Adresse: Stoense Udflyttervej 12

5953 Tranekær

CVR: 18678306

Telefonnr.: Tlf.: +45 62 55 13 58

Mail: baeltferie@gmail.com

Website: www.baeltferie.com

Hvilke oplysninger BæltFerie I/S indsamler om dig og til hvilket formål BæltFerie I/S indsamler, behandler og opbevarer kun oplysninger, der er nødvendige med henblik på leje eller udlejning af både samt sommerhuse ved BæltFerie I/S.

Om lejer:

Når du lejer et feriehus og/ eller en båd ved BæltFerie I/S, behandles de personoplysninger du giver i

forbindelse med din booking. Typisk er der tale om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og

betalingsoplysninger.

De oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med din forespørgsel eller booking indsamles, behandles

og opbevares med henblik på at besvare dine spørgsmål og eventuelt gennemføre bookingen.

Om husejer:

Når du udlejer dit feriehus gennem BæltFerie I/S, behandles de personoplysninger du giver i forbindelse

med aftalen om udlejning. Typisk er der tale om dit navn, din adresse, telefonnummer, e-mailadresse,

bankkonto-oplysninger samt oplysninger om dit feriehus. De oplysninger vi modtager fra dig indsamles, behandles og opbevares af hensyn til formidlingsaftalen mellem lejeren og BæltFerie I/S. Hvem indsamler BæltFerie I/S oplysninger om Der indsamles informationer fra potentielle samt faktiske lejere og potentielle samt faktiske udlejere.

Det juridiske grundlag for at indsamling og behandling af dine personoplysninger

BæltFerie I/S indsamler og behandler dine personoplysninger ifølge følgende artikler i GDPR:

• Art. 6, stk. 1 (a) dit samtykke

• Art. 6, stk. 1 (b) opfyldelse af kontrakt med dig

• Art. 6, stk. 1 (c) overholde retlig forpligtelse BæltFerie I/S

• Art. 6, stk. 1 (f) BæltFerie I/S legitime interesser

De legitime interesser forfulgt af BæltFerie I/S inkluderer følgende formål: Opfyldelse af den kontraktuelle

forpligtelse med dig og dokumentationskrav. Det kan således være nødvendigt for at sikre driften af BæltFerie I/S at indsamle og behandle dine personoplysninger.

Hvem deler BæltFerie I/S dine personoplysninger med og hvorfor?

Med udgangspunkt i ovenstående formål, kan dine personoplysninger blive videregivet eller delt med

offentlige myndigheder, autoriserede rådgivere som revisorer og advokater og IT-udviklere og udbydere.

Hvor længe BæltFerie I/S opbevarer dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares så længe de er nødvendige eller påkrævet efter dansk lovgivning.

Dine rettigheder

Ifølge GDPR har du følgende rettigheder

• Ret til indsigt

• Ret til berigtigelse

• Ret til sletning

• Ret til begrænsning af behandling

• Ret til dataportabilitet

• Ret til indsigelse

Det skal bemærkes at disse rettigheder ikke altid kan håndhæves af hensyn til juridiske krav og BæltFerie

I/S legitime interesse.

Du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Borgergade 28, 5
1300 København K
Telephone: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Opdateret: 25. april 2020

bottom of page